هیچ دستگاهی حق ندارد کالایی که نمونه استاندارد داخلی دارد از خارج وارد کند

رئیس‌جمهور در دوازدهمین همایش ملی نخبگان:
واردات کالای دارای مشابه استاندارد داخلی جفا به تولید، اشتغال و صنعت کشور است و تخلف محسوب می‌شود

قرار نیست کشور با توصیه اداره شود. ما اجرایی هستیممنبع

بخوانید:  مهلت ارسال اثر به جایزه کتاب سال تمدید شد