واریز مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به حساب ایتام در شش ماه اول سال

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد از واریز مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به حساب ایتام در شش ماه اول سال خبر داد وگفت: کمک‌های جمع‌آوری شده برای اکرام ایتام و محسنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است.

آسوده تصریح کرد: 417 هزار و 673 کودک در طرح اکرام ایتام و محسنین تحت پوشش هستند که شامل 144 هزار و 434 کودک یتیم و 273 هزار و 239 کودک محسنین هستند. متوسط سرانه دریافتی برای هر یتیم 813 هزار تومان و متوسط سرانه دریافتی محسنین 410 هزار تومان است.


|

واریز مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به حساب ایتام در شش ماه اول سال