وام ازدواج باید نهایتا 10 روزه به حساب عروس و داماد واریز شود

متقی فر با اشاره به دستور رئیس بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی امروز خطاب به بانک ها دستور دادند ظرف 10 روز پس از تشکیل پرونده حتما پرداخت وام صورت گیرد اما غیر از اینکه این سقف زمانی باید اتفاق بیفتد حتما باید بحث ارجاع شعب هم سقف زمانی داشته باشد.

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص تسهیل ضمانت وام ازدواج عنوان کرد: عمل به قانون یکی از مهم ترین دغدغه های دولت است و بانک مرکزی درباره اجرایی شدن قانون در بحث ضمانت وام ازدواج و فرزندآوری باید دستور العمل ویژه را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز سقف زمانی وام ازدواج نهایتا 10 روزه به حساب مراجعان واریز خواهد شد خاطرنشان کرد: وضعیت ضمانت که طبق قانون باید توسط یک نفر باشد و سقف زمانی ارجاع به شعبه است مشخص نیست و این امور نیازمند توجه بانک مرکزی است درغیراین صورت جوانان همچنان دچار مشکل خواهند بود.

 

منبع

انتهای پیام/