واکنش تبعیض آمیز آلمان در قبال حوادث ایران

تحلیلگران سیاسی این نوع رفتار مقامات و رسانه‌های آلمانی را استاندارد دو گانه در قبال مسئله حقوق بشر می‌خوانند.منبع

بخوانید:  جشن دیپلماتیک نوروز ۱۴۰۲