واکنش دبیر جشنواره فیلم فجر به غیبت بازیگران مطرح

دبیر چهل یکمین جشنواره فیلم فجر درباره غیبت بازیگران مطرح بیشتر فیلم های اکران شده درروز اول جشنواره و تعریف جشنواره از چهره مطرح گفت :در دنیا و جشنواره ها مولفان وتهیه کنندگان وکارگردان ها تعیین تکلیف می کنند.


|

واکنش دبیر جشنواره فیلم فجر به غیبت بازیگران مطرح

منبع

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ مجتبی امینی، دبیر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر درباره غیبت بازیگران مطرح بیشتر فیلم های اکران شده در روز اول جشنواره و تعریف جشنواره از چهره مطرح گفت: در دنیا و جشنواره ها مولفان وتهیه کنندگان وکارگردان ها تعیین تکلیف می کنند .تهیه کننده  کارگردان و نویسنده درکل فستیوال های دنیا  سه ضلع معرفی یک اثر و پدران و مادران معنوی آن محسوب می شوند .طرف حساب در همه جای  دنیا کمپانی وتهیه کننده است، در کشور ما هم  سال ها درباره این موضوع بحث و گفت وگو شده والان همه دست اندرکاران سینما در ایران به بلوغ رسیده اند. او می تواند بگوید که برای فیلم چه اتفاقی بیفتد، اکران شود یا نشود دریک جشنواره حضور داشته باشد یا نداشته باشد، همه عوامل در اختیار شخص تهیه کننده هستند واین در جهان سینما است نه فقط در یک کشور خاص، طرف حساب همه فستیوال های حرفه ای  جهان وطرف  حساب تعیین تکلیف یک فیلم در کنداکتور وصنعت سینما  برای پخش واکران تهیه کننده است.این صحبت ها و مقایسه جشنواره فیلم فجر بادیگر فستیوال های جهان در حالی صورت گرفته که دبیر جشنواره چند روز پیش گفته بودفرش قرمز نماد فستیوال های غربی است و ما باید جشنواره را با فرهنگ ایرانی اسلامی برگزار کنیم و تقلید از آن ها نداشته باشیم.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف