واکنش ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ماجرای مهسا امینی چه بود؟


آیا این خبر مفید بود؟


منبع

وی افزود: این ستاد در عین اعتقاد به لزوم حل معضل موجود در حوزه عفاف و حجاب معتقد است در مواجهه با این مسأله نه پلیس باید به صورت مستقیم وارد صحنه شود و نه باید حل این مساله را با محاکم قضایی گره زد و نه اینکه متولی و مسئول این مسأله دولت باشد بلکه حل مساله عفاف و حجاب فقط به دست خود مردم با مدیریت صحیح قابل حل است و این مساله در طرح جامع عفاف و حجاب کاملا تبیبن شده است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

واکنش ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ماجرای مهسا امینی چه بود؟


|