واکنش فرماندار سراوان به خبر آتش زدن مغازه اتباع افغان

انتهای پیام


|


واکنش فرماندار سراوان به خبر آتش زدن مغازه اتباع افغان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف