واکنش محسن رضایی به شایعه رفتن از دولت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف