واکنش مدیر مدرسه فوتبال کمپ ناصر حجازی به حواشی اخیر و پایان شایعات


واکنش مدیر مدرسه فوتبال کمپ ناصر حجازی به حواشی اخیر و پایان شایعات

 

مدیر کمپ مرحوم ناصر حجازی به حواشی اخیر به وجود آمده در در این کمپ واکنش نشان داد.

منبع

وی درباره علت این تصمیم اینگونه توضیح داد: وابستگی روحی فوتبال آموزان به مربیان که بزرگ‌ترین ضربه را نیز به دنیای ورزشی آنها میزند و این موضوع محلی جهت سو استفاده برخی مربیان گردیده است بنده را مجاب کرد که این تصمیم را بگیریم‌ لذا تغییر کادر و مربی حق بدیهی یک مدیر عامل  است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف