واکنش کنعانی به اظهارات رافائل گروسی در خصوص لغو انتصاب برخی بازرسان آژانس از سوی ایران

منبع

بخوانید:  حذف قطعی استقلال از آسیا صحت ندارد/ خیال هواداران راحت باشد