وحشت و فرار صهیونیست ها از عملیات موشکی مقاومتمنبع

بخوانید:  شمس‌آذر افتخار آفرید/ همه پشتیبانش هستیم