ورود اعضای تیم ملی روسیه به ورزشگاه آزادی برای دیدار مقابل ایرانمنبع