وزارت اطلاعات یک شبکه جاسوسی و خرابکاری را منهدم کرد

وزارت اطلاعات یک شبکه جاسوسی و خرابکاری را که قصد داشت با ایجاد شرکت‌های پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران خرابکاری کند، شناسایی و بازداشت کرد.منبع