وزیر امور خارجه: مسئولیت‌پذیری افغانستان در شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار مطالبه جدی ایران است

وزیر امور خارجه روشن شدن ابعاد مختلف شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران و مسئولیت پذیری مسئولان حکومت سرپرستی افغانستان را مطالبه جدی این وزارتخانه اعلام کرد و با توجه به همزمانی آن با مذاکرات مربوط به حق‌آبه ایران از هیرمند، این را حاکی از مداومت تلاش‌های دستگاه‌ دیپلماسی در مطالبات مردم دانست.منبع

بخوانید:  آمادگی همه جانبه مجموعه فراجا برای افتخارآفرینی در رقابت‌های جهانی