وزیر بهداشت: ۱۴ هزار نیروی پرستار تا یک ماه آینده در کشور مشغول به کار می‌شوند.
وزیر بهداشت: ۱۴ هزار نیروی پرستار تا یک ماه آینده در کشور مشغول به کار می‌شوند.منبع

بخوانید:  افتتاح مراکز مشاوره در هفته ازدواج و در زنجان