وزیر جنگ اسرائیل پس از مخالفت با طرح نتانیاهو برکنار شد!

طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو در ماه‌های اخیر با واکنش گسترده صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی روبرو شد و صدها هزار نفر در اعتراض به این طرح، در روزهای مختلف، اعتراضات خیابانی به راه انداختند که همچنان نیز ادامه دارد.


آیا این خبر مفید بود؟

منبع

نتانیاهو در پی اعتراضات اخیر، یوآو گالانت وزیر جنگ دولت خود را بدلیل مخالفت با اصلاحات قضائی، اخراج کرد.

طرح اصلاحات قضایی که توسط دولت نتانیاهو ارائه شده، به دنبال محدود کردن قدرت و نفوذ دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است.

نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در سال‌های گذشته به فساد مالی گسترده متهم شده بود.


وزیر جنگ اسرائیل پس از مخالفت با طرح نتانیاهو برکنار شد!


|