وزیر جهاد کشاورزی با تسریع در احیای دشت قزوین و اختصاص 4 میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه موافقت کرد.

منبع

بخوانید:  مهار تورم و رشد تولید دو مسئله سرنوشت‌ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی