وزیر صمت: نخستین محموله خودروهای وارداتی هفته آینده وارد گمرک خواهد شدمنبع

بخوانید:  احتمال آتش سوزی در جنگل ها و مراتع گلستان/ طبیعت گردان مراقبت کنند