وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عضو افتخاری باشگاه مثبت اراک شد

منبع

عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از منطقه نمونه گردشگری گردو اراک عضو افتخاری باشگاه مثبت اراک شد .


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عضو افتخاری باشگاه مثبت اراک شد