وضعیت تلفات پرسپولیس پس از پیروزی برابر مس


|

وضعیت تلفات پرسپولیس پس از پیروزی برابر مس

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع