وضعیت سایت پسماند محمد آباد رو به بهبود است

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: از کامیون های تخلیه نخاله نباید هیچ هزینه ای دریافت شود و در برابر هزینه پسماند ساختمانی، نخاله و خاکبرداری روی فیش پروانه اخذ شود، با توجه به پروژه ای که در حال انجام است حجم نخاله‌های ساختمانی برآورد و معادل آن گواهی تخلیه صادر شود و در صورت عدم تخلیه در مکان‌های در نظر گرفته شده جریمه سنگین اعمال شود.  

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: باید تلاش شود برای چند سال آینده یک الگوی موفق کشوری در مدیریت پسماند ارائه کنیم، نه صرف امحا و دفن، بلکه زنجیره مدیریت پسماند مورد توجه قرار گیرد لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت پسماند شهرداری قزوین مدیریت پسماند در استان را عهده‌دار شود و با طراحی یک زنجیره کامل موضوع پسماند را ساماندهی کند.

وضعیت سایت پسماند محمد آباد رو به بهبود است

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سایت پسماند محمدآباد گفت: در گذشته وضعیت سایت محمد آباد نگران کننده بود اما امروز در مسیر بهبود قرار گرفته و اوضاع بهتری پیدا کرده که امیدوارکننده است و موجب می شود کارهای بیشتری انجام دهیم و سایت محمد آباد با توجه به شرایط موجود در صورت انجام برنامه‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها می‌تواند الگوی موفق کشوری باشد. 

رجحانی تاکید کرد: در خصوص صاحبان صنایع نیز با مشورت با مدیران واحدها، قیمت نهایی تخلیه تعیین شود تا به درستی شاهد افزایش تخلیه نخاله باشیم و با افزایش ورودی پسماند به سایت قیمت آن را  نیز کاهش دهیم.  

وی با اشاره به پسماندهای صنعتی، بیان کرد: در صنایع نیز میزان تولید و پسماند ایجاد شده مشخص است و اگر میزان پسماند نسبت به تولید کم باشد بیانگر مدیریت غیراصولی است که باید بررسی شود و پایش و ارزیابی واحدهای صنعتی با هماهنگی بین صمت و محیط زیست صورت گیرد و مجوز طرح توسعه حتما با هماهنگی محیط زیست صادر شود. 

بخوانید:  افتتاح عظیم ترین پروژه ریلی کشور تا پایان سال/ تکمیل خط ریلی چابهار نیازمند تامین اعتبار

انتهای پیاممنبع

وضعیت سایت پسماند محمد آباد رو به بهبود است

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات دریافت تعرفه بالای سایت پسماند جهت ورود و تخلیه نخاله است که باعث می‌شود کامیون‌ها نخاله‌ها را در نقاط غیرمجاز تخلیه کنند، به منظور جلوگیری از این امر باید ورود و تخلیه نخاله به صورت رایگان انجام شود. 

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، در کارگروه پسماند استان که در سالن معاونت عمرانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: یکی از معضلات استان قزوین نا بسامانی تخلیه نخاله‌های ساختمانی است و در حال حاضر در اغلب ورودی شهرها با تخلیه نخاله چهره زشتی ایجاد شده است.