وضعیت نامناسب مسکن مهر پردیس از واحدهای راکد در ساخت و ساز تا عدم تحویل برخی واحدها

درحالی قرار بود اواخر سال گذشته ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح شود که آمار نشان می‌دهد پروژه‌های این طرح در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند.

از این تعداد حدود 22 هزار واحد پیشرفت بالای 80 درصد دارند و حدود 4500 واحد پیشرفت 50 تا 80 درصدی دارند. بیش از 3 هزار واحد نیز پیشرفت کمتر از 50 درصد دارند.


منبع

این در حالی بود که در روز موعد (28 اسفندماه) افتتاح انجام نشد. بررسی‌های به عمل آمده از سوی خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که بخشی از پروژه‌های مسکن مهر پردیس در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند.


|

وضعیت نامناسب مسکن مهر پردیس از واحدهای راکد در ساخت و ساز تا عدم تحویل برخی واحدها