وظایف محوله به دستگاه‌های اجرایی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان رصد و پایش می‌شود

بر همین اساس در یکی از آیین‌نامه‌های این قانون آمده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش رصد و پایش میزان تحقق وظایف محوله به حوزه‌ها و دستگاه‌های تابع خود بر طبق مفاد این آیین‌نامه تهیه و به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کند.


|

منبع

 لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف