وظیفه‌ام حمایت از ورزشکاران است/ دشمنان را ناامید کنید

سجادی در جمع ملی‌پوشان هندبال:

منبع


|

وظیفه‌ام حمایت از ورزشکاران است/ دشمنان را ناامید کنید

بخوانید:  جانمایی میادین میوه و تره مهم ترین در خواست معتمدین منطقه 3 تهران