وقت های شرعی آبادان و خرمشهر در 17 تیر ماه ۱۴۰۱ / هفتم ماه ذی الحجه

انتهای پیام/

آبادان:

غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۱۳

 

اذان مغرب: ۲۰:۴۱:۲۸

اذان صبح: ۰۴:۴۷:۴۰

اذان ظهر: ۱۳:۲۱:۵۸

وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز هشتم ماه ذی الحجه اعلام شد.

وقت های شرعی آبادان و خرمشهر در 17 تیر ماه ۱۴۰۱ / هفتم ماه ذی الحجه

غروب آفتاب: ۲۰:۲۲:۵۱

اذان صبح: ۰۴:۴۷:۴۰

منبع

اذان مغرب: ۲۰:۴۲:۰۷

نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۵:۱۵

بخوانید:  تصویر رنگین کمان خاص که یک خلبان ثبت کرد!

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۴۴

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱:۳۴

اذان ظهر: ۱۳:۲۲:۲۲

 

|