ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یاد کشته شدگان حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس مسکو در کلیسایی شمع روشن کرد


ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یاد کشته شدگان حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس مسکو در کلیسایی شمع روشن کردمنبع