ویدیویی جالب از بی اثر بودن شلیک پدافند هوایی اوکراین در مقابل پرواز پهپاد Geranium-2 در آسمان کیفمنبع

بخوانید:  آموزش مدارس مشهد روز چهارشنبه مجازی شد