ویزیت حدود چهار و نیم میلیون نفر توسط هلال احمر در اربعینمنبع

بخوانید:  پیام معاون علمی رئیس جمهور به نخبگان تولید کنندۀ زخم‌ پوش های ایرانی بیماران پروانه‌ای