پاراوزنه برداران برتر جام مولای عرشیان معرفی شدند

مقام دوم: حسین شفایی مقدم

مقام سوم: محمدرضا نیک روش

مقام اول: جمشید شفیع زاده

مقام دوم: حسین مختاری

گروه آزاد

مقام سوم: رسول بزرگی

گروه جانبازان

مقام دوم جوانان: علیرضا عسگری

مقام سوم: منوچهر محمدی

انتهای پیام

گروه معلولین

مقام اول: محمدحسین صالحی

مقام اول: نبی اله ادیبی

دسته ۸۸ کیلوگرم

مقام اول: مجید اسدی

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، بیست و دومین دوره مسابقات جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان در رشته پاراوزنه‌برداری جام مولای عرشیان پیگیری شد و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

مقام اول: ابراهیم یبلویی

مقام اول جوانان: علی اصغر دهقان

مقام دوم: محمدرضا ملک پور


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالفمنبع

بخوانید:  جنگ در کانال سوئز به روایت "گذرگاه"