پاسخ مدافع پرسپولیس به پیشنهاد لیگ برتری اش

 نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

پاسخ مدافع پرسپولیس به پیشنهاد لیگ برتری اش

منبع

بخوانید:  بیماری کلید در قفل چیست؟