پایان تیم ملی پرس سینه با 3 مدال نقره و یک برنز و نایب قهرمان آسیا

منبع

بخوانید:  اجرای بهسازی ترافیکی در خط ویژه ولی عصر (عج) تقاطع شهید بهشتی