پایان دور رفت گروه دوم لیگ دسته اول کشتی آزاد باشگاه های کشور در خوی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف