پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در مزایده ۵۶۶

غلامی باغی با اشاره به عرضه ۷۶ دستگاه خودرو در این مزایده بیان کرد: ارزش پایه خودرو‌های عرضه شده در مزایده شماره ۵۶۶ خودرو‌های وارداتی ۳۰۱ میلیارد تومان است.


پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در مزایده ۵۶۶
آیا این خبر مفید بود؟

وی افزود: رمزگشایی از پیشنهادها، در روز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه ساعت ۱۴ در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی برگزار می‌شود.

 

منبع

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تاکنون استقبال خوبی از این مزایده به عمل آمده و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بازدید از سایت ثبت شده است.