پاییز فصل هزار رنگ


Ezatollah soufi

پاییز را فصلی هزار رنگ معرفی می کنند که زیبایی و گرمی رنگ هایش هر بیننده ای را بر سر ذوق می آورد؛ مناظری شگرف از خزانی زیبا که هر بیننده ای را به تعظیم در مقابل خالق این زیبایی ها وا می دارد. در فصل پاییز از سبزی و طراوت درختان کاسته شده و طبیعت به رنگ‌های زیبا آراسته می‌شود، طبیعت درختان، کوه ها و آسمان آبی و ابری، پُر می شود از رنگ‌های پاییزی و نگاه هر بیننده‌ای را محو خود می‌کند. این مجموعه در جاده اراک به ملایر عکاسی شده است .منبع