پرتاب ماهواره تحقیقاتی هند به فضا

هند یک ماهواره تحقیقاتی را در مدار زمین قرار داد. موشک حامل این ماهواره از مرکزی فضایی از جزیره‌ای در جنوب هند به فضا پرتاب شد.
ماموریت این ماهواره جمع آوری اطلاعات درباره دمای اقیانوس‌ها و سطح زمین است.منبع

بخوانید:  آیا کشتار غیر‌مجاز اسب و الاغ و استفاده در رستوران ها واقعیت دارد؟