پرداختن به مسایل اجتماعی از وظایف مهم وزارت کشور است


|

وی گفت: در این محلات با رشد شتابانی که اتفاق افتاده موارد فرهنگی و اجتماعی ما توسعه نداشته است. ما گسست‌های محله‌ای و محلاتی که مشکلات ملکی و مسکن دارند را شاهد هستیم و در کنار آن مردم بسیار خوبی که انقلاب دوست و کشور دوست و مهربان هستند در این محلات زندگی می‌کنند.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف