پرسپولیس به دنبال حریفان جدید

پرسپولیس به دنبال حریفان جدید

طبق آخرین اخبار اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، قرار است کاروان پرسپولیس 25 تیر برای برگزاری اردوی تدارکاتی راهی ترکیه شود.

|