پرواز یک فروند هواپیمای فوق‌سبک گرداگرد برج میلاد


پرواز یک فروند هواپیمای فوق‌سبک گرداگرد برج میلاد

رئیس گروه فوق سبک سازمان هواپیمایی کشوری از پرواز یک فروند هواپیمای فوق سبک گرداگرد برج میلاد برای نخستین بار خبر داد.
|