پروژه‌های اقتصاد مقاومتی 13 هزار  400 فرصت شغلی در استان ایجاد می‌کنند

رودری همچنین گفت: 95 درصد پروژههای اقتصاد مقاومتی به لحاظ سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خصوصی هستند و پیگیری و رصد و رسیدگی به مسائل و مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان تصریح کرد: این پروژه‌های اقتصاد مقاومتی 13 هزار  400 فرصت شغلی در استان ایجاد می‌کنند که تاکنون 6400 مورد آن محقق شده است.


|

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی 13 هزار  400 فرصت شغلی در استان ایجاد می‌کنند


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی 13 هزار  400 فرصت شغلی در استان ایجاد می‌کنند که تاکنون 6400 مورد آن محقق شده است.

رودری با برشمردن اهمیت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: 44.5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها انجام شده بود و طبق هدفگذاری صورت گرفته بیش از 32 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای امسال پروژهها دیده شده که 16 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ جعفر رودری در ارائه گزارش وضعیت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان گفت: 396 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان دنبال می‌شود و هدفگذاری پیشرفت فیزیکی برای آن‌ها تا پایان سال جاری 81 درصد برنامه‌ریزی شده است.

بخوانید:  زندگینامه ای کوتاه از امام رضا (ع) نگین درخشان ایران

رودری ابراز داشت: پروژههای اقتصاد به لحاظ تولید ویژگی مهمی دارند و ارزش افزوده پایداری را برای استان به واسطه مولد بودن رقم می‌زنند.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف