پزشکیان: امکان ندارد بدون باز کردن مرزها و ارتباط با دنیا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم


مسعود پزشکیان، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

اگر نتوانیم انسجام داخلی و مشارکت همه گروه ها در جریان اجرای برنامه همراه خود کنیم هر چقدر هم برنامه را خوب بنویسیم مثل برنامه های قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد.منبع

بخوانید:  تراز تجارت کالای کشور در دولت رئیسی ۶ برابر شد