پس از سال‌ها صحبت با مسئولان هنوز به حقوقم نرسیدم!

انتهای پیام/

وی ادامه داد: درخصوص دلجویی و تأمین خسارات و احیای منافع از بین رفته من نیز به دلیل عدم وابستگی بنده به نهاد یا سازمان وابسته به دولت و به دلیل عدم درک صحیح از حمایت از تبعه و حقوق شهروندی و فقدان متولی خاص در این خصوص و یا مدیری قادر و توانا در تصمیم‌گیری، این پرونده همچنان باز بوده و این موضوع نقل محافل و مجالس شده و تلاش و پیگیری و امید اینجانب باعث تعجب مسئولین است!

بخوانید:  ادای احترام آخرین بازمانده آپولو ۱۱ به آرتمیس ناسا

پیرزاده تأکید کرد: سکوت اینجانب نباید ناشی از رضایت و حل مشکل و دستیابی من به حقوقم تلقی شود بلکه به خاطر اولویت نداشتن این موضوع برای مسئولین و جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر و پیدا کردن مسیر دیگری سکوت کردم.

یوسف پیرزاده: پس از سال‌ها صحبت با مسئولان هنوز به حقوقم نرسیدم!

منبع