پس از سفر رئیس جمهور به مسقط روند توافقات شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به عمان، حسین امیرعبداللهیان پیش از ترک مسقط، در جمع خبرنگاران:
در گفت‌وگوهایی که با مقامات عمان به ویژه با وزیر خارجه عمان داشتیم مورد تایید قرار گرفت که پس از سفر آقای رئیسی به مسقط که سال گذشته انجام شد روند اجرای توافقات شتاب زیادی گرفت.
در بخش های مختلف دولتی و خصوصی دو طرف فعال عمل کردند همچنین سفرا و دیپلمات های ما در تهران و مسقط اقدامات موثری را انجام دادند طوری که سلطان عمان که خودشان بیست سال دیپلمات بودند و پیش از این در وزارت امور خارجه فعالیت داشتند
تعبیری که در روابط دو کشور دارند مبنی بر این است در یکسال گذشته اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و در حوزه مناسبات دوجانبه کارها به خوبی درحال پیش‌روی است.منبع