پشت پرده بازگشت زودهنگام مدافع پرسپولیس

او از امروز در تمرین پرسپولیس در جمع شاگردان یحیی گل محمدی حضور پیدا کرد. 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|