پلتفرم ایران‌ساخت روند درخواست حمل و نقل بار را ساده کرد


پلتفرم ایران‌ساخت روند درخواست حمل و نقل بار را ساده کرد

در حال حاضر چندین شرکت خلاق و دانش‌بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حوزه حمل و نقل فعالیت دارند و برخی از آنها موفق شده ‎اند که خدمات فنی و مهندسی خود را به دیگر کشورها نیز صادر کنند.

منبع

شرکت‌های دانش‌بنیان موفق شدند که زیرساخت‌های سنتی کسب و کار حمل بار در کشور را به شکلی محسوس دگرگون کنند.