پلتفرم های بومی دارایی های دیجیتال کشورها هستند/مدیران باید به آنها افتخار کنند

منبع

بخوانید:  بزرگ‌ترین تی‌رکس احتمالاً اندازه‌ای دو‌برابر از آنچه فکر می کنید دارد!