پلیس جوان زیر پوست شیر دست و پا می‌زند

پلیس جوان زیر پوست شیر دست و پا می‌زند

با نگاهی فنی و تخصصی‌تر اگر بخواهیم به انتخاب خانواده‌ی محمودی در خصوص نقش(محب) در سریال «زیرپوست شیر» نگاهی جدی‌تر داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که شک همیشگی موجود در صورت شهاب حسینی به خصوص در فاصله‌ی دو ابرو و اندازه‌ی چشم و عمق نگاهش او را برای یک نقش کارآگاه از پیش موفق می‌بیند چرا که در ذات شخصیت شهاب حسینی یک ناملایماتی محسوس است که با ملایمات صورتش ترکیب و از او چهره‌ای گنگ و دست نیافتنی می‌سازد لذا امروز در اوج پختگی شاید بهترین انتخاب برای نقش پلیس یا کارآگاه داغ دیده‌ای که پرونده‌ای را تا انتها رفته و امروز هنوز سرخط است باشد که شاید برخی با سلیقه‌ای متفاوت جای دو بازیگر اصلی این سریال را تغییر می‌دادند و نقش کارآگاه به «هادی حجازی‌فر» می‌رسید و شهاب حسینی نقش پدر بازنده را به عهده می‌گرفت. 

اگرچه شهاب حسینی در محوریت سریال «زیر پوست شیر» به خصوص در دو قسمت ابتدایی نبود و حالا بر راس هرم داستان است اما بی‌تردید باید گفت ترکیب جدید شکل گرفته در سریال «جمشید محمودی» موقعیتی است تا در فرصت‌های مشابه توانمندی‌های دو بازیگر را که شباهت‌های بسیاری در کارشان دیده ایم به مقایسه بنشینیم.

بخوانید:  بسته تشویقی کلید به کلید نوسازی بافت فرسوده در سال آینده