پل های مکانیزه بزرگراه بسیج بهسازی شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 15 تهران گفت: عرشه سقف پلی کربنات پل های مکانیزه بزرگراه بسیج در منطقه 15 بهسازی شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 15 تهران در پایان با اشاره به اینکه تناسب و زیبایی محیط بصری در حوزه طراحی شهری و معماری از یـک سو و نابسامانی واغتشاش حـاکم بر منظر شهری امروزه از سوی دیگر موجب شد که ضرورت ساماندهی جداره های شهری در دستور کار قرار گیرد افزود: ایجاد فضای پویا وسرزنده درشهر یکی از اهداف زیباشناسی شهری می باشد.

صدیقی در ادامه به هزار و 700 متر مربع  عملیات جداره سازی در محله شوش  و 20 متری افسریه اشاره کرد و گفت: عملیات ساماندهی جداره های شهری با هدف بهبود منظر شهری و ایجاد محیطی شاد و امن برای شهروندان در محلات بافت فرسوده به اجرا درآمد.

 

به گفته وی، در این عملیات 155 مترمربع کاور پلی کربنات و 200 مترمربع زه آلومینیومی اچ و حاشیه کاور استفاده شده است.


پل های مکانیزه بزرگراه بسیج بهسازی شد
آیا این خبر مفید بود؟


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع