پنجمین مرحله کمپین مشکاه احسان در استان آذربایجان غربی آغاز شد

منبع

بخوانید:  توسعه استان با تقویت تولید ، صادرات و جذب سرمایه گذاران رخ می دهد