پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان در پاسخ به برنا گل های پرسپولیس با فشار هواداران و جو ورزشگاه بود


پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان در پاسخ به برنا گل های پرسپولیس با فشار هواداران و جو ورزشگاه بودمنبع

بخوانید:  واکنش جالب مسعود مرادی به بازگشت دوباره کی روش