پولیشیچ بهترین بازیکن میدان شد

جام بیست و دوم

منبع

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف